Mobile
Uzyskaj bezpłatną konsultację
Blog

Co warto wiedzieć o chłoniaku z komórek płaszcza?

Chłoniak z komórek płaszcza (MCL) jest stosunkowo rzadkim i agresywnym rodzajem chłoniaka nieziarniczego (NHL), który wywodzi się z komórek B, rodzaju białych krwinek. Oto kilka kluczowych informacji na temat chłoniaka z komórek płaszcza:

Częstość występowania i wiek: Chłoniak z komórek płaszcza stanowi około 3-10% wszystkich przypadków chłoniaków nieziarniczych. Występuje częściej u osób starszych, a mediana wieku w momencie rozpoznania wynosi około 60 lat.

Komórki nowotworowe: MCL powstaje z nieprawidłowych limfocytów B zlokalizowanych w “strefie płaszcza” węzłów chłonnych. Limfocyty te zazwyczaj nadprodukują białko zwane cykliną D1, co prowadzi do niekontrolowanych podziałów komórkowych i powstawania komórek nowotworowych.

Obraz kliniczny: MCL często objawia się bezbolesnym obrzękiem węzłów chłonnych, zwykle na szyi, pod pachami lub w pachwinach. Inne objawy mogą obejmować zmęczenie, utratę masy ciała, nocne poty i problemy żołądkowo-jelitowe, takie jak wzdęcia lub bóle brzucha.

Stopień zaawansowania: MCL jest klasyfikowany do różnych stadiów w oparciu o stopień zaangażowania choroby, przy użyciu systemu Ann Arbor. System ten uwzględnia takie czynniki, jak zajęcie węzłów chłonnych, rozprzestrzenianie się na inne narządy i naciekanie szpiku kostnego.

Rokowanie: Chłoniak z komórek płaszcza jest uważany za agresywny podtyp chłoniaka, a rokowanie jest ogólnie gorsze w porównaniu z innymi podtypami NHL. Jednak indywidualne rokowania mogą się znacznie różnić w zależności od kilku czynników, w tym wieku, ogólnego stanu zdrowia, stadium w momencie diagnozy i określonych mutacji genetycznych.

Metody leczenia: Leczenie chłoniaka z komórek płaszcza zazwyczaj obejmuje połączenie chemioterapii, immunoterapii, terapii celowanej i przeszczepu komórek macierzystych. Rytuksymab, przeciwciało monoklonalne, jest powszechnie stosowany w połączeniu z chemioterapią jako leczenie pierwszego rzutu.

Nowe opcje leczenia: W ostatnich latach pojawiły się nowe terapie celowane jako obiecujące opcje leczenia MCL. Na przykład leki takie jak ibrutynib, akalabrutynib i wenetoklaks wykazały skuteczność w leczeniu nawrotowego lub opornego na leczenie MCL poprzez celowanie w określone szlaki komórkowe.

Badania kliniczne: Udział w badaniach klinicznych może zapewnić dostęp do innowacyjnych terapii i pomóc w lepszym zrozumieniu chłoniaka z komórek płaszcza. Badania kliniczne oceniają nowe terapie, kombinacje leczenia i inne podejścia w celu poprawy wyników leczenia pacjentów.

Opieka kontrolna: Po wstępnym leczeniu, regularne wizyty kontrolne są niezbędne do monitorowania odpowiedzi choroby i zarządzania wszelkimi potencjalnymi powikłaniami. Kluczowe znaczenie ma utrzymywanie otwartej komunikacji z zespołem opieki zdrowotnej i niezwłoczne zgłaszanie wszelkich nowych objawów lub obaw.

Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania dokładnych i aktualnych informacji na temat chłoniaka z komórek płaszcza, ponieważ diagnoza, opcje leczenia i rokowania mogą się różnić w zależności od osoby.

Uzyskaj bezpłatną konsultację

Nasz zespół specjalistów skontaktuje się z tobą w ciągu 24 godzin.

    Your personal data is fully confidential and 100% secure